Dwumiesięcznik dla chorych

Autor:ks. Piotr Chmielecki scj

Daję się prowadzić Duchowi Świętemu

Autor: , opublikowano: 07.11.2016

Daję się prowadzić Duchowi Świętemu

Mnie również się to bardzo podoba – ołtarz, tabernakulum, Eucharystia są w centrum i „promieniują” również na zamarłych. Szwajcarzy dużo chętniej przychodzą odwiedzić zmarłego na cmentarzu niż na niedzielną Mszę Świętą. Podoba mi się również to, że nie ma tu wielkich pomników, tylko są po prostu groby, na których często rosną piękne kwiaty.

Czytaj więcej...

Tam jest moja druga ojczyzna

Autor: , opublikowano: 19.07.2016

Tam jest moja druga ojczyzna

Każdego roku jest tam wiele chrztów, również dorosłych. Na wioskach jest to już niemożliwe. Muzułmanie „naciskają” i spychają na margines życia społecznego wyznawców innych religii. Jeżeli ktoś z rodziny muzułmańskiej zdecyduje się na chrzest i przejście do Kościoła katolickiego, to wtedy musi opuścić rodzinę i jest wydziedziczany.

Czytaj więcej...

PomagaMY już od trzech lat

Autor: , opublikowano: 13.05.2016

PomagaMY już od trzech lat

Zbiórka srebra okazał się tylko preludium do dalszych „zbieraczych” inicjatyw. Pomysł pomagania „bez pieniędzy” doczekał się własnej nazwy: zbieramto.pl | dla misji i środowiska. Jak już sama nazwa mówi, nasze zbieranie służy zarówno wsparciu misji, ale również ochronie środowiska.

Czytaj więcej...

Budować lepszy świat

Autor: , opublikowano: 23.02.2016

Budować lepszy świat

Białoruś terytorialnie jest swego rodzaju „buforem” pomiędzy Polską a Rosją. Gospodarczo jest to kraj przede wszystkim rolniczy. Trzeba pamiętać, że wielu mieszkańców dzisiejszej Białorusi to Polacy, katolicy, których „zaskoczyła” zmiana granic po wojnie. Zostali już tam ze względu na przywiązanie do ziemi i rodzin.

Czytaj więcej...

Świat kontrastów

Autor: , opublikowano: 12.01.2016

Świat kontrastów

RPA to kraj kontrastów. Można tutaj spotkać, szczególnie w dużych miastach, parafie typowe dla Europy: dobrze zorganizowane i niezależne finansowo. Na przeciwległym biegunie są parafie wiejskie, często zaniedbane i biedne, bez księdza rezydującego na miejscu, gdzie dużą rolę odgrywają lokalni liderzy świeccy.

Czytaj więcej...