Dwumiesięcznik dla chorych

Duchowy Patronat Misyjny

Pragniemy karmić ludzi również posiłkiem

Autor: , opublikowano: 12.09.2016

Pragniemy karmić ludzi również posiłkiem

W Urugwaju jest jednak odwrotnie… Najwięcej chodzących do kościoła to ludzie zamożni, mieszkańcy miast. Tylko ok. 15 proc. katolików to ubodzy. Spotykam się z sytuacjami, że niektórzy parafianie nie posiadają w domu mebli, pralki czy lodówki. Nie odczuwają jednak potrzeby, aby to posiadać.

Czytaj więcej...

Tam jest moja druga ojczyzna

Autor: , opublikowano: 19.07.2016

Tam jest moja druga ojczyzna

Każdego roku jest tam wiele chrztów, również dorosłych. Na wioskach jest to już niemożliwe. Muzułmanie „naciskają” i spychają na margines życia społecznego wyznawców innych religii. Jeżeli ktoś z rodziny muzułmańskiej zdecyduje się na chrzest i przejście do Kościoła katolickiego, to wtedy musi opuścić rodzinę i jest wydziedziczany.

Czytaj więcej...

PomagaMY już od trzech lat

Autor: , opublikowano: 13.05.2016

PomagaMY już od trzech lat

Zbiórka srebra okazał się tylko preludium do dalszych „zbieraczych” inicjatyw. Pomysł pomagania „bez pieniędzy” doczekał się własnej nazwy: zbieramto.pl | dla misji i środowiska. Jak już sama nazwa mówi, nasze zbieranie służy zarówno wsparciu misji, ale również ochronie środowiska.

Czytaj więcej...

Budować lepszy świat

Autor: , opublikowano: 23.02.2016

Budować lepszy świat

Białoruś terytorialnie jest swego rodzaju „buforem” pomiędzy Polską a Rosją. Gospodarczo jest to kraj przede wszystkim rolniczy. Trzeba pamiętać, że wielu mieszkańców dzisiejszej Białorusi to Polacy, katolicy, których „zaskoczyła” zmiana granic po wojnie. Zostali już tam ze względu na przywiązanie do ziemi i rodzin.

Czytaj więcej...

Świat kontrastów

Autor: , opublikowano: 12.01.2016

Świat kontrastów

RPA to kraj kontrastów. Można tutaj spotkać, szczególnie w dużych miastach, parafie typowe dla Europy: dobrze zorganizowane i niezależne finansowo. Na przeciwległym biegunie są parafie wiejskie, często zaniedbane i biedne, bez księdza rezydującego na miejscu, gdzie dużą rolę odgrywają lokalni liderzy świeccy.

Czytaj więcej...

Ukraina: misyjnym okiem

Autor: , opublikowano: 16.11.2015

Ukraina: misyjnym okiem

Kościół w Europie wydaje się żyć różnymi problemami współczesności, w której rzeczy naturalne są zagubione. Na Ukrainie rzeczy naturalne są oczywistością, w takiej prostocie wyrastają ludzie. Kościół jest apostolski, dokonuje się dużo nawróceń, zbliżeń do Pana Boga.

Czytaj więcej...