Dwumiesięcznik dla chorych

na dobry początek

Żyć dla innych

Autor: , opublikowano: 01.12.2016

Żyć dla innych

Zechciejmy także my z ufnością i radością przyjąć zrodzonego w ciele Zbawcę świata. Z ufnością przybliżmy się do Jego stóp, by uznać w Nim naszego Boga i Pana. On sprawi, że o wiele łatwiej będziemy mogli pokonywać codzienne trudności, zmagać się z cierpieniem wywołanym przez chorobę, niesprawiedliwość czy samotność, a także dzielić się dobrem, którego On sam jest źródłem.

Czytaj więcej...

na dobry początek

Autor: , opublikowano: 03.10.2016

na dobry początek

Rozpoczynająca się jesień zachęca nas do refleksji na temat przemijalności naszego życia. W aktualnym numerze „Wstań” zachęcamy do zatrzymania się i zamyślenia o rzeczach ostatecznych człowieka. Śmierć jest częścią naszego życia, kiedy jednak dotyka kogoś z naszych bliskich, nigdy nie wydaje się czymś naturalnym.

Czytaj więcej...

na dobry początek

Autor: , opublikowano: 04.08.2016

na dobry początek

Aktualny numer „Wstań” podejmuje również temat życia w harmonii i miłości. Przedstawia franciszkański ideał życia w harmonii z całym stworzeniem, tak bliski pap. Franciszkowi. Ukazuje również temat życia w harmonii rozumianej jako równowaga między ciałem i duchem.

Czytaj więcej...

Na dobry początek

Autor: , opublikowano: 01.06.2016

Na dobry początek

Na łamach aktualnego numeru „Wstań” proponujemy temat relacji międzypokoleniowych. Do podjęcia tej tematyki zachęciło nas wyjątkowe wydarzenie, jakie będzie miało miejsce w Krakowie w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku – Światowe Dni Młodzieży.

Czytaj więcej...

Fitness ciała i duszy

Autor: , opublikowano: 01.04.2016

Fitness ciała i duszy

Nasz duch nie jest czymś odrębnym od ciała. Duch i ciało są powiązane: co przytrafia się jednemu, dotyka drugie. Choroba nas zasmuca, a smutek może sprawić, że zachorujemy. Dobre zdrowie i samopoczucie polegają na harmonii między ciałem i duchem. Ta równowaga między tymi obszarami życia ma szczególne znaczenie dla osób starszych.

Czytaj więcej...

Na dobry początek

Autor: , opublikowano: 02.02.2016

Na dobry początek

Jak wyzwolić się z bólu i cierpienia? Czy wszechmogący Bóg może nas od tego uwolnić? To zasadniczy temat, jaki podejmujemy na łamach bieżącego numeru „Wstań”. Temat ważny, ale i trudny w przedstawieniu. Zamieszczone tu artykułu są tylko próbą ukazania tego egzystencjalnego problemu.

Czytaj więcej...