Dwumiesięcznik dla chorych

Franciszek

Nawrócenie przejawem Bożego Miłosierdzia

Autor: , opublikowano: 15.11.2016

Nawrócenie przejawem Bożego Miłosierdzia

Kiedy Jezus wzywa do nawrócenia nie wywyższa się, by być sędzią osób, ale czyni to, wychodząc od bliskości, od dzielenia ludzkiej kondycji, a zatem od drogi, domu, stołu. Miłosierdzie wobec tych, którzy potrzebowali przemiany życia dokonywało się poprzez Jego życzliwą obecność, aby każdego włączyć w Jego historię zbawienia.

Czytaj więcej...

Jezus jest pośród nas przez swego Ducha

Autor: , opublikowano: 09.08.2016

Jezus jest pośród nas przez swego Ducha

Nie jesteśmy sami: Jezus jest blisko nas, jest pośród nas, jest w nas! Jego nowa obecność w historii zachodzi poprzez dar Ducha Świętego, za pośrednictwem którego można nawiązać żywą relację z Nim, Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

Czytaj więcej...

Ewangelia miłosierdzia

Autor: , opublikowano: 26.07.2016

Ewangelia miłosierdzia

To wszystko, czego Jezus dokonał po chrzcie było realizacją programu początkowego – aby do wszystkich zanieść miłość Boga, który zbawia. Jezus nie przyniósł nienawiści, wrogości, ale przyniósł miłość; miłość wspaniałą, serce otwarte dla wszystkich, dla nas wszystkich; miłość, która zbawia.

Czytaj więcej...

Zaangażowanie odpowiedzią na Boże miłosierdzie

Autor: , opublikowano: 09.05.2016

Zaangażowanie odpowiedzią na Boże miłosierdzie

Wychodząc z miłości miłosiernej, z jaką Jezus wyraził zaangażowanie Boga, również my możemy i powinniśmy odpowiedzieć na Jego miłość poprzez nasze zaangażowanie. I to zwłaszcza w sytuacjach największej potrzeby, gdzie jest największe pragnienie nadziei. Myślę na przykład o naszym zaangażowaniu wobec osób opuszczonych, poważnie upośledzonych, najciężej chorych, umierających, ludzi niezdolnych do wyrażenia wdzięczności…

Czytaj więcej...

Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja

Autor: , opublikowano: 17.03.2016

Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja

Choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze wywołuje kryzys w ludzkiej egzystencji i niesie ze sobą głębokie pytania. W pierwszej chwili może niekiedy wywołać bunt: dlaczego mnie to spotkało? Może prowadzić do rozpaczy, do przekonania, że wszystko stracone, że nic już nie ma sensu…

Czytaj więcej...

Boski lekarz

Autor: , opublikowano: 08.01.2016

Boski lekarz

Drodzy przyjaciele, dobrze wiedzieć, że w chwili bólu i choroby nie jesteśmy sami: kapłan i osoby obecne podczas namaszczenia chorych reprezentują w istocie całą wspólnotę chrześcijańską, która jako jedno ciało gromadzi się wokół chorego i jego rodziny, podsycając w nich wiarę i wspierając ich modlitwą i braterską serdecznością.

Czytaj więcej...