Dwumiesięcznik dla chorych

nowości

Maryja tuląca Orła Białego

Autor: , opublikowano: 20.11.2018

Maryja tuląca Orła Białego

Jaka jest geneza tego miejsca? Wszystko zaczęło się w czasach, kiedy Polski nie było na mapach świata, kiedy dokonały się rozbiory, a Polacy byli gotowi w każdym, kto dawał chociaż cień wiary, szukać nadziei, że ojczyzna się odrodzi. Tak było z tymi, którzy uwierzyli Napoleonowi i włączyli się w jego podbój Europy.

Czytaj więcej...

Witaminy – rola i funkcje

Autor: , opublikowano: 16.11.2018

Witaminy – rola i funkcje

Witaminy to organiczne związki chemiczne o różnorodnej budowie. Są to substancje niezbędne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu człowieka. Witaminy nie są źródłem energii ani nie stanowią materiału budulcowego, pełnią natomiast rolę wspomagającą w procesach przemiany materii oraz są substratami poprawiającymi działanie enzymów i białek.

Czytaj więcej...

Niech żyje Polska! Franciszek do Polaków

Autor: , opublikowano: 12.11.2018

Niech żyje Polska! Franciszek do Polaków

Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie delegację Caritas Polska wraz z młodzieżą z Syrii, przybyłych do Rzymu specjalnym busem, mobilną ambasadą Caritas, którzy inicjują kampanię uwrażliwienia społeczeństwa na problemy ludzi najbiedniejszych, promują wolontariat młodzieży, akcję informacyjną i pomoc dla ofiar prześladowań w Syrii.

Czytaj więcej...

Abyście codziennie odmawiali różaniec!

Autor: , opublikowano: 05.11.2018

Abyście codziennie odmawiali różaniec!

Okres zaborów wyciskał swe piętno na wielu Polakach – rusyfikacja, wywózki na Syberię, kasata zakonów, germanizacja – był on czasem upokorzenia dla narodu polskiego. Pius IX, przepełniony mądrością Ducha Świętego, nawoływał Polaków, by dążyli do odzyskania wolności w pokojowy sposób.

Czytaj więcej...

Ojczyznę trzeba kochać

Autor: , opublikowano: 30.10.2018

Ojczyznę trzeba kochać

Żeby właściwie zrozumieć słowo „ojczyzna”, trzeba być wolnym, wolnością nie absolutną, ale dającą możliwość podejmowania wyborów i ponoszenia ich konsekwencji. Słowo „ojczyzna” to przede wszystkim wspólna działalność i odpowiedzialność, sumienność, to pewna etyka.

Czytaj więcej...

Pielęgnowanie wartości patriotycznych w rodzinie

Autor: , opublikowano: 26.10.2018

Pielęgnowanie wartości patriotycznych w rodzinie

Niezwykłą rolę do odegrania w tworzeniu atmosfery dobrze pojętej polskości w naszych domach mają osoby starsze – seniorzy rodu. Na ich przykładzie młodsze pokolenia uczą się, jak mówić o ojczyźnie, jak kultywować pamięć przodków, jak poznawać własne korzenie i rozumieć historię. Przekazujmy więc dzieciom prawdę, rozmawiajmy z nimi o tym, jak wyglądała Polska, gdy byliśmy w ich wieku.

Czytaj więcej...