Dwumiesięcznik dla chorych

Duchowy Patronat Misyjny

Twoje cierpienie może komuś być potrzebne…
Chcesz je ofiarować?
Wesprzyj duchowo naszych misjonarzy!

Zastanów się, komu pomagasz?

Autor: , opublikowano: 14.01.2019 Duchowy Patronat Misyjny, nowości, slider | Brak komentarzy

Zastanów się, komu pomagasz?

Księża sercanie od niedawna próbują angażować się w tego typu drogę współpracy między ośrodkami misyjnymi a ludźmi chętnymi podjąć się wolontariatu. Pod nazwą „Missio Cordis” funkcjonuje droga osobistej i wspólnotowej formacji misyjnej.

Czytaj więcej...

Ojczyzna – misyjne wezwanie

Autor: , opublikowano: 16.10.2018 Duchowy Patronat Misyjny, nowości, slider | Brak komentarzy

Ojczyzna – misyjne wezwanie

Ojciec Dehon bardzo kochał swoją ojczyznę. Jakże dużego zawodu doznał ze strony rządu Francji oraz jego działań, gdy w czasie kasaty zgromadzeń zakonnych, a później wojny był zmuszony ją opuścić. Przez cały czas nie tracił nadziei na odbudowę zniszczonych domów i dzieł Zgromadzenia Księży Sercanów.

Czytaj więcej...

Leon Dehon – człowiek o misyjnym sercu

Autor: , opublikowano: 27.08.2018 Duchowy Patronat Misyjny, nowości, slider | Brak komentarzy

Leon Dehon – człowiek o misyjnym sercu

To, czego Dehon pragnął, to troska o zbawienie dusz ludzkich oraz gorliwość duszpasterska kapłanów, którzy pierwsi mają się troszczyć o dobra duchowe. Projekt Leona Dehona wciąż dojrzewał w jego sercu i miał swój szczególny moment 19 grudnia 1868 roku, kiedy to w bazylice laterańskiej w Rzymie przyjął święcenia kapłańskie.

Czytaj więcej...

Wzywani przez Ducha Świętego do misji

Autor: , opublikowano: 12.06.2018 Duchowy Patronat Misyjny, nowości, slider | Brak komentarzy

Wzywani przez Ducha Świętego do misji

Duch Święty działa, wylewa dary, pobudza do realizowania misji wtedy, kiedy człowiek jest „pusty” (jak puste naczynie), czyli gotowy przyjąć łaskę. Człowiek wyzbywa się siebie, swoich pomysłów i daje pierwszeństwo Bogu. Potrzeba pokory do przyjęcia powołania misyjnego.

Czytaj więcej...

Dzieło Duchowego Patronatu Misyjnego

Autor: , opublikowano: 21.05.2018 Duchowy Patronat Misyjny, nowości, slider | Brak komentarzy

Dzieło Duchowego Patronatu Misyjnego

Ten, kto pragnie oddać się powołaniu misyjnemu, musi swoje serce przygotować na doświadczenia. Każdy z misjonarzy, który podjął się dobrowolnie opuścić swój kraj, kulturę, czasem nawet poczucie bezpieczeństwa, staje przed ogromnym wyzwaniem. Gotowość misyjna jest więc weryfikowana zdrowiem fizycznym i psychicznym, a nade wszystko siłą duchową.

Czytaj więcej...

Chcę pomagać misjonarzom!

Autor: , opublikowano: 16.02.2018 Duchowy Patronat Misyjny, nowości, slider | Brak komentarzy

Chcę pomagać misjonarzom!

Są tacy święci, którzy chociaż mieli pragnienie wyjazdu na misje do innego kraju, pozostali mimo wszystko w swoim dotychczasowym miejscu. Ich misja przyniosła jednak o wiele większy owoc. Misjonarze inaczej Jedną z takich świętych jest św. Tereska od Dzieciątka Jezus, która powiedziała: „Nie mogąc być misjonarką czynną, pragnę nią być mocą miłości i pokuty”. Jej słowa przyniosły odzew w sercach wielu misjonarzy i misjonarek w różnych miejscach. Przyczyniły się także do odkrycia roli posługi misyjnej bez aktywnego apostołowania w innym...

Czytaj więcej...

Jesteśmy tam potrzebni jako sercanie

Autor: , opublikowano: 12.12.2017 Duchowy Patronat Misyjny, nowości, slider | Brak komentarzy

Jesteśmy tam potrzebni jako sercanie

Obecnie poprzez nas szerzy się w Chorwacji kult Jezusa Miłosiernego. Ksiądz Andrzej Wośko SCJ zainicjował w Zagrzebiu Centrum Bożego Miłosierdzia, a teraz nasi współbracia kontynuują to dzieło. Wielu ludzi pielgrzymuje do tego kościoła.

Czytaj więcej...

Misja w centrum wiary chrześcijańskiej

Autor: , opublikowano: 17.11.2017 Duchowy Patronat Misyjny, nowości, slider | Brak komentarzy

Misja w centrum wiary chrześcijańskiej

Misja mówi Kościołowi, że nie jest on celem samym w sobie, ale jest pokornym narzędziem i pośrednictwem królestwa. Kościół autoreferencyjny, który lubuje się sukcesach doczesnych, nie jest Kościołem Chrystusa, Jego ciałem ukrzyżowanym i chwalebnym. Dlatego właśnie powinniśmy wybierać „raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody kurczowego przywiązania do własnego bezpieczeństwa”.

Czytaj więcej...

W objęciu Miłości Miłosiernej

Autor: , opublikowano: 12.09.2017 Duchowy Patronat Misyjny, nowości, slider | Brak komentarzy

W objęciu Miłości Miłosiernej

Nie jest problemem to, czy ludzie wierzą w Chrystusa, czy nie wierzą. W pracy duszpasterskiej najtrudniej jest wzbudzić wiarę, która będzie przekładała się na codzienne życie, która nie będzie tylko wyznawana, ale i praktykowana. Siostra siostrę zabije kamieniem, gdy ta jej nie ustąpi, by poszła po wodę do studni.

Czytaj więcej...

Pomagam modlitwą

Autor: , opublikowano: 04.07.2017 Duchowy Patronat Misyjny, nowości, slider | Brak komentarzy

Pomagam modlitwą

W Psalmie 55 jest takie zdanie: „Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma” (w. 23). Tego się trzymałem, a Pan Bóg zadziałał i mnie pilnuje, aż do dnia dzisiejszego. Różne były momenty, łatwe i trudne. Bogu dzięki, ani razu nie byłem tam u lekarza i to wszystko jakoś się układało.

Czytaj więcej...