Dwumiesięcznik dla chorych

Franciszek

Papież Franciszek zaskakuje gestami…

Czy zaskoczy Cię
swoim słowem?

Jaki sens widzi w cierpieniu?

Jak na nas patrzy Maryja?

Autor: , opublikowano: 22.05.2017 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

Jak na nas patrzy Maryja?

Na kogo patrzy Panna Maryja? Spogląda na nas wszystkich, na każdego z nas. A jak na nas patrzy? Patrzy na nas jak matka, z czułością, miłosierdziem, miłością. Tak patrzyła na swojego Syna, Jezusa, we wszystkich chwilach Jego życia – radosnych, pełnych światła, bolesnych, chwalebnych – jak to rozważamy w tajemnicach różańca świętego, po prostu z miłością.

Czytaj więcej...

Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg

Autor: , opublikowano: 27.02.2017 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg

Z okazji XXV Światowego Dnia Chorego ponawiam moją modlitewną solidarność i poparcie dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich mężczyzn i kobiet konsekrowanych zaangażowanych w posługę chorym i cierpiącym; dla instytucji kościelnych i świeckich, które działają w tym obszarze; a także dla rodzin, które z miłością opiekują się swoimi chorymi krewnymi. Wszystkim życzę, aby byli zawsze radosnymi znakami obecności i miłości Boga (…).

Czytaj więcej...

Dotknięcie ubogiego

Autor: , opublikowano: 22.12.2016 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

Dotknięcie ubogiego

Ileż razy spotykamy biedaka, wychodzącego nam na spotkanie! Możemy być nawet szczodrzy, możemy mieć współczucie, ale zwykle go nie dotykamy. Dajemy mu pieniądze, ale unikamy dotknięcia jego ręki, rzucamy ją. I zapominamy, że jest to ciało Chrystusa! Jezus uczy nas, aby nie bać się dotykania ubogich i wykluczonych, bo On jest w nich obecny.

Czytaj więcej...

Nawrócenie przejawem Bożego Miłosierdzia

Autor: , opublikowano: 15.11.2016 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

Nawrócenie przejawem Bożego Miłosierdzia

Kiedy Jezus wzywa do nawrócenia nie wywyższa się, by być sędzią osób, ale czyni to, wychodząc od bliskości, od dzielenia ludzkiej kondycji, a zatem od drogi, domu, stołu. Miłosierdzie wobec tych, którzy potrzebowali przemiany życia dokonywało się poprzez Jego życzliwą obecność, aby każdego włączyć w Jego historię zbawienia.

Czytaj więcej...

Jezus jest pośród nas przez swego Ducha

Autor: , opublikowano: 09.08.2016 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

Jezus jest pośród nas przez swego Ducha

Nie jesteśmy sami: Jezus jest blisko nas, jest pośród nas, jest w nas! Jego nowa obecność w historii zachodzi poprzez dar Ducha Świętego, za pośrednictwem którego można nawiązać żywą relację z Nim, Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

Czytaj więcej...

Ewangelia miłosierdzia

Autor: , opublikowano: 26.07.2016 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

Ewangelia miłosierdzia

To wszystko, czego Jezus dokonał po chrzcie było realizacją programu początkowego – aby do wszystkich zanieść miłość Boga, który zbawia. Jezus nie przyniósł nienawiści, wrogości, ale przyniósł miłość; miłość wspaniałą, serce otwarte dla wszystkich, dla nas wszystkich; miłość, która zbawia.

Czytaj więcej...

Zaangażowanie odpowiedzią na Boże miłosierdzie

Autor: , opublikowano: 09.05.2016 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

Zaangażowanie odpowiedzią na Boże miłosierdzie

Wychodząc z miłości miłosiernej, z jaką Jezus wyraził zaangażowanie Boga, również my możemy i powinniśmy odpowiedzieć na Jego miłość poprzez nasze zaangażowanie. I to zwłaszcza w sytuacjach największej potrzeby, gdzie jest największe pragnienie nadziei. Myślę na przykład o naszym zaangażowaniu wobec osób opuszczonych, poważnie upośledzonych, najciężej chorych, umierających, ludzi niezdolnych do wyrażenia wdzięczności…

Czytaj więcej...

Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja

Autor: , opublikowano: 17.03.2016 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja

Choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze wywołuje kryzys w ludzkiej egzystencji i niesie ze sobą głębokie pytania. W pierwszej chwili może niekiedy wywołać bunt: dlaczego mnie to spotkało? Może prowadzić do rozpaczy, do przekonania, że wszystko stracone, że nic już nie ma sensu…

Czytaj więcej...

Boski lekarz

Autor: , opublikowano: 08.01.2016 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

Boski lekarz

Drodzy przyjaciele, dobrze wiedzieć, że w chwili bólu i choroby nie jesteśmy sami: kapłan i osoby obecne podczas namaszczenia chorych reprezentują w istocie całą wspólnotę chrześcijańską, która jako jedno ciało gromadzi się wokół chorego i jego rodziny, podsycając w nich wiarę i wspierając ich modlitwą i braterską serdecznością.

Czytaj więcej...

(po)wołanie do starości

Autor: , opublikowano: 09.11.2015 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

(po)wołanie do starości

Modlitwa dziadków i osób starszych jest wielkim darem dla Kościoła! Jest bogactwem! Jest też wielkim zastrzykiem mądrości dla całej społeczności ludzkiej, zwłaszcza dla tej, która jest zbyt zabiegana, zbyt zajęta, zbyt roztargniona.

Czytaj więcej...