Dwumiesięcznik dla chorych

Franciszek

Papież Franciszek zaskakuje gestami…

Czy zaskoczy Cię
swoim słowem?

Jaki sens widzi w cierpieniu?

Jezus jest pośród nas przez swego Ducha

Autor: , opublikowano: 09.08.2016 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

Jezus jest pośród nas przez swego Ducha

Nie jesteśmy sami: Jezus jest blisko nas, jest pośród nas, jest w nas! Jego nowa obecność w historii zachodzi poprzez dar Ducha Świętego, za pośrednictwem którego można nawiązać żywą relację z Nim, Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

Czytaj więcej...

Ewangelia miłosierdzia

Autor: , opublikowano: 26.07.2016 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

Ewangelia miłosierdzia

To wszystko, czego Jezus dokonał po chrzcie było realizacją programu początkowego – aby do wszystkich zanieść miłość Boga, który zbawia. Jezus nie przyniósł nienawiści, wrogości, ale przyniósł miłość; miłość wspaniałą, serce otwarte dla wszystkich, dla nas wszystkich; miłość, która zbawia.

Czytaj więcej...

Zaangażowanie odpowiedzią na Boże miłosierdzie

Autor: , opublikowano: 09.05.2016 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

Zaangażowanie odpowiedzią na Boże miłosierdzie

Wychodząc z miłości miłosiernej, z jaką Jezus wyraził zaangażowanie Boga, również my możemy i powinniśmy odpowiedzieć na Jego miłość poprzez nasze zaangażowanie. I to zwłaszcza w sytuacjach największej potrzeby, gdzie jest największe pragnienie nadziei. Myślę na przykład o naszym zaangażowaniu wobec osób opuszczonych, poważnie upośledzonych, najciężej chorych, umierających, ludzi niezdolnych do wyrażenia wdzięczności…

Czytaj więcej...

Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja

Autor: , opublikowano: 17.03.2016 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja

Choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze wywołuje kryzys w ludzkiej egzystencji i niesie ze sobą głębokie pytania. W pierwszej chwili może niekiedy wywołać bunt: dlaczego mnie to spotkało? Może prowadzić do rozpaczy, do przekonania, że wszystko stracone, że nic już nie ma sensu…

Czytaj więcej...

Boski lekarz

Autor: , opublikowano: 08.01.2016 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

Boski lekarz

Drodzy przyjaciele, dobrze wiedzieć, że w chwili bólu i choroby nie jesteśmy sami: kapłan i osoby obecne podczas namaszczenia chorych reprezentują w istocie całą wspólnotę chrześcijańską, która jako jedno ciało gromadzi się wokół chorego i jego rodziny, podsycając w nich wiarę i wspierając ich modlitwą i braterską serdecznością.

Czytaj więcej...

(po)wołanie do starości

Autor: , opublikowano: 09.11.2015 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

(po)wołanie do starości

Modlitwa dziadków i osób starszych jest wielkim darem dla Kościoła! Jest bogactwem! Jest też wielkim zastrzykiem mądrości dla całej społeczności ludzkiej, zwłaszcza dla tej, która jest zbyt zabiegana, zbyt zajęta, zbyt roztargniona.

Czytaj więcej...

Piękno rodziny

Autor: , opublikowano: 18.08.2015 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

Piękno rodziny

Co ma na myśli papież Franciszek, mówiąc o dwóch biegunach życia? I dlaczego według niego warto „tracić czas dla dzieci”?

Czytaj więcej...

Obudź swe serce!

Autor: , opublikowano: 08.07.2015 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

Obudź swe serce!

Co papież Franciszek mówi na temat Serca Jezusa? Czym dla niego są przykazania i wiara? Odpowiedzi nie tylko na te pytania można znaleźć, czytając poniższy tekst.

Czytaj więcej...

Mądrość serca

Autor: , opublikowano: 06.04.2015 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

Mądrość serca

Człowiekowi choremu potrzebna jest nie tylko pomoc medyczna, ale również duchowa. O wiele łatwiej jest zmagać się z cierpieniem, kiedy mamy obok siebie kogoś bliskiego, gotowego nas wysłuchać i wesprzeć swoim słowem. Zapraszamy do lektury fragmentu orędzia papieża Franciszka na XXIII Światowy Dzień Chorego w 2015 roku.

Czytaj więcej...

Piękno z miłości

Autor: , opublikowano: 20.02.2015 Franciszek, nowości, slider | Brak komentarzy

Piękno z miłości

Nie tylko wielkie nawrócenia i wspaniałe świadectwa mogą nas przekonać o tym, że Bóg nieustannie darzy miłością każdego z nas. Czasami wystarczy zwrócić uwagę na piękno otaczającego nas świata, aby dostrzec, jak wiele niezwykłego jest w tym, na co tak często patrzymy bez najmniejszego zachwytu.

Czytaj więcej...