Dwumiesięcznik dla chorych

Gdzie po pomoc?

Autor: , opublikowano: 11.08.2015

Gdzie po pomoc?

Osoba starsza lub chora, przebywająca w domu, może potrzebować opieki specjalistycznej (lekarskiej czy pielęgniarskiej) lub ciągłej opieki domowników czy stałego opiekuna. Jakie istnieją możliwości pomocy w domowej opiece nad chorym, gdzie takiej pomocy szukać? Czy za taką pomoc trzeba płacić?

Hospicjum domowe

W przypadku osób przewlekle chorych, przebywających w domu, możliwa jest pomoc i opieka tzw. Hospicjum Domowego. O taką formę pomocy można się starać w odpowiednim dla swojego województwa Hospicjum. Adresy i telefony do tych placówek łatwo odnaleźć w Internecie lub można zdobyć informacje od swojego lekarza rodzinnego. Osoba pracująca w hospicjum, po wstępnej rozmowie telefonicznej zwykle umawia się na spotkanie z rodziną chorego, czasem prosi o zaświadczenie o chorobach, na które cierpi pacjent lub skierowanie od lekarza rodzinnego czy specjalisty, ustala także jakie są potrzeby pacjenta. Pomoc oferowana przez hospicjum domowe obejmuje opiekę pielęgniarki, fizjoterapeuty, lekarza, psychologa, a nawet duchownego, jeśli pacjent wyraża takie życzenie. Należy jednak zauważyć, że nie każda chora osoba może zostać zakwalifikowana pod opiekę hospicjum ze względu na duże zapotrzebowanie na taką pomoc, a stosunkowo małą ilość osób w nim pracujących. Pomocy Hospicjum Domowego wymagają bezwzględnie osoby chore przewlekle, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego lub hospicjum stacjonarnego, a które wymagają specjalistycznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w zakresie szerszym niż może to zapewnić opiekujący się pacjentem lekarz rodzinny. Jeśli pacjent przebywa pod opieką hospicjum, a wymaga koncentratora tlenu, rurek tracheotomijnych, specjalnego układu umożliwiającego odessanie czy innego specjalistycznego sprzętu – jest w niego zaopatrywany przez hospicjum.

Pomoc pielęgniarki 

Inną formą pomocy jest stała lub okresowa pomoc pielęgniarki, którą chory i jego rodzina mogą otrzymać w ramach programu realizowanego przez pielęgniarkę środowiskową lub w ramach opieki indywidualnej, zapewnianej przez pielęgniarkę zatrudnioną przez rodzinę chorego. Każdy z nas ma prawo wyboru pielęgniarki środowiskowej – wystarczy wypełnić odpowiednią deklarację np. w przychodni, do której jest się zapisanym. Do zadań pielęgniarki środowiskowej należy: wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, podawanie leków, zdejmowanie szwów, wykonywanie zaleceń lekarskich, wykonywanie inhalacji oraz doraźne podanie tlenu. Pomoc takiej pielęgniarki jest bezpłatna dla pacjenta, ale ograniczona czasowo, pielęgniarka środowiskowa ma bowiem pod swoją opieką kilkudziesięciu pacjentów. Jeśli natomiast rodzina chorego zadecyduje o zatrudnieniu pielęgniarki na stałe, wszystkie koszty ponosi osoba zatrudniająca. Wtedy zatrudniona przez rodzinę pielęgniarka ma obowiązek sprawowania opieki nad chorym przez cały czas, kiedy z nim przebywa – zwykle praktykuje się opiekę jednej osoby całodobowo lub opiekę w czasie kiedy rodzina chorego nie może się nim zająć np. ze względu na pracę. W znalezieniu pielęgniarki do opieki całodobowej może pomóc Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, można też szukać takiej osoby poprzez danie ogłoszenia do Urzędu Pracy.

Opiekunka środowiskowa

Jeżeli chory lub osoba starsza wymaga pomocy w czynnościach życia codziennego (mycie, czesanie, dbałość o higienę, wykonywanie zakupów, sprzątanie, gotowanie) możliwe jest zapewnienie opieki przez opiekuna środowiskowego. Aby uzyskać taką pomoc należy skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej i złożyć wniosek. Wniosek można złożyć zarówno osobiście, jak i telefonicznie. Po wypełnieniu formalności do domu pacjenta zgłasza się pracownik socjalny, który przeprowadza wywiad środowiskowy oraz zbiera przygotowane przez chorego lub jego rodzinę zaświadczenia o stanie zdrowia, dochodach oraz stanie majątkowym. Na podstawie wyżej wymienionych wniosków i dokumentów ośrodek pomocy społecznej przyznaje lub nie opiekę opiekuna środowiskowego dla pacjenta. Za taką usługę Ośrodek Pomocy Społecznej może nałożyć na pacjenta lub jego rodzinę opłatę.

Rehabilitacja

W ramach usług refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia możliwe jest uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego w warunkach domowych. Świadczenie takie obejmuje poradę lekarską, rehabilitacyjną, fizjoterapię domową, realizowaną przez wizytę fizjoterapeutyczną, oraz zabieg fizykoterapeutyczny. Świadczenia takie udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się, nie mogą dotrzeć do gabinetów fizjoterapeutycznych czy rehabilitacyjnych, a wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy drugiej osobie, niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobie powyżej 75 roku życia.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *