Dwumiesięcznik dla chorych

Jezus jest pośród nas przez swego Ducha

Autor: , opublikowano: 09.08.2016

Jezus jest pośród nas przez swego Ducha

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas do Wieczernika. Podczas Ostatniej Wieczerzy, przed swoją męką i śmiercią na krzyżu Jezus obiecywał apostołom dar Ducha Świętego, który będzie miał za zadanie nauczanie i przypomnienie wspólnocie uczniów Jego słów. Sam Jezus mówi: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26). Pouczenie i przypomnienie. Tego dokonuje Duch Święty w naszych sercach. Na przykład, kiedy codziennie czytacie – jak wam doradzałem – fragment, kilka słów z Ewangelii, trzeba prosić Ducha Świętego: „Abym zrozumiał i pamiętał te słowa Jezusa”. A potem trzeba czytać ten fragment, codziennie… Ale wcześniej potrzebna jest modlitwa do Ducha Świętego, obecnego w naszych sercach: „Abym zrozumiał i pamiętał”.

Jezus w chwili, kiedy ma powrócić do Ojca, zapowiada przyjście Ducha Świętego, który przede wszystkim nauczy uczniów coraz pełniejszego zrozumienia Ewangelii, przyjęcia jej w swoim życiu i uczynienia jej żywej i czynnej poprzez świadectwo. Powierzając apostołom – co znaczy właśnie „posłanym” – misję głoszenia Ewangelii na całym świecie, Jezus obiecuje, że nie pozostaną sami: będzie z nimi Duch Święty, Pocieszyciel, którzy stanie obok nich, co więcej będzie w nich, aby ich bronić i wspierać. Jezus powraca do Ojca, ale nadal towarzyszy i naucza swoich uczniów za pośrednictwem daru Ducha Świętego.

Drugi aspekt misji Ducha Świętego polega na pomocy apostołom, aby przypomnieli sobie słowa Jezusa. Boski Mistrz już przekazał to wszystko, co miał zamiar powierzyć apostołom: wraz z Nim, Słowem Wcielonym, objawienie jest pełne. Duch Święty przypomni nauczanie Jezusa w różnych konkretnych okolicznościach życia, aby je można wprowadzać w życie. Właśnie to ma miejsce także i dziś w Kościele, kierowanym światłem i mocą Ducha Świętego, aby mógł zanieść wszystkim dar zbawienia, czyli miłość i miłosierdzie Boga.

Nie jesteśmy sami: Jezus jest blisko nas, jest pośród nas, jest w nas! Jego nowa obecność w historii zachodzi poprzez dar Ducha Świętego, za pośrednictwem którego można nawiązać żywą relację z Nim, Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Duch Święty, który zstąpił na nas przez sakramenty chrztu i bierzmowania, działa w naszym życiu. On nas prowadzi w sposobie myślenia, działania, odróżniania, co jest dobre, a co złe. Pomaga nam praktykować miłosierdzie Jezusa, Jego dawanie się innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym.

Nie jesteśmy sami! A znakiem obecności Ducha Świętego jest również pokój, który Jezus daje swoim uczniom: „Pokój mój daję wam”. Różni się on od tego, jaki ludzie sobie życzą i jaki próbują zrealizować. Pokój Jezusa wypływa ze zwycięstwa nad grzechem, egoizmem uniemożliwiającym, byśmy się wzajemnie miłowali, jak bracia. Jest on darem Boga i znakiem Jego obecności. Każdy uczeń, wezwany dziś, by podążać za Jezusem, niosąc krzyż, otrzymuje w sobie pokój Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego w pewności Jego zwycięstwa i w oczekiwaniu na Jego ostateczne przyjście.

Niech Maryja Panna pomoże nam posłusznie przyjąć Ducha Świętego jako wewnętrznego nauczyciela i jako żywą pamięć Chrystusa w naszej codziennej podróży.

Papież Franciszek na Regina coeli

1 maja 2016 roku

TWEETY

Tak często wydaje się nam, że już sama znajomość słów, które kieruje do nas Bóg, czyni nas mądrymi i uduchowionymi. Jednak „nikt (…) nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»” (1 Kor 12,3). Pamiętając te słowa, nie ustawajmy w codziennej prośbie do Ducha Świętego o Jego Dary, aby rozważaniom słów Pisma Świętego towarzyszyła mądrość i bojaźń Boża.

Maria Pułczyńska, nauczyciel religii, członkini Sercańskiej Wspólnoty Świeckich

Nasz Bóg przyszedł na świat, by oddać życie za ,,mnie i ciebie”. Zrobił to z miłości i dla naszego dobra, którym jest zbawienie. A ponadto daje nam swego Ducha, by się nam łatwiej żyło, bo wie, jak nas grzech zniewala. Więc rodzi się pytanie, co ja w zamian daję mojemu Bogu? Czy doceniam, jak dobrym jest Bóg wobec mnie?

Renata Bafia, urzędnik Starostwa Powiatowego w Zakopanem

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *