Dwumiesięcznik dla chorych

Modlitwy do św. Brata Alberta

Autor: , opublikowano: 24.07.2017

Modlitwy do św. Brata Alberta

Litania do św. Brata Alberta

Kyrie elejson – Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo – módl się za nami.

Święty Bracie Albercie,

Ojcze ubogich,

Opiekunie bezdomnych,

Bracie odrzuconych,

Orędowniku opuszczonych,

Przyjacielu poszukujących,

Powierniku strapionych,

Żarliwy miłośniku Chrystusa,

Wierny czcicielu Bożej Matki,

Niestrudzony naśladowco św. Franciszka,

Duchowy synu św. Jana od Krzyża,

Bracie Albercie, gorąco kochający ojczyznę,

Bracie Albercie, poszukujący prawdy i piękna,

Bracie Albercie, wzorze cnót chrześcijańskich,

Bracie Albercie, wrażliwy na ludzkie cierpienie,

Bracie Albercie, posłuszny Bożym wezwaniom,

Bracie Albercie, kontemplujący Boże miłosierdzie,

Bracie Albercie, pełen wdzięczności

za mękę Syna Bożego,

Bracie Albercie, głoszący Chrystusową miłość

w obrazie Ecce Homo,

Bracie Albercie, przejęty dobrocią Jezusa

w Eucharystii,

Bracie Albercie, porzucający sztukę,

by służyć najmniejszym braciom Chrystusa,

Bracie Albercie, ubogi dla ubogich,

Bracie Albercie, odkrywający w najbiedniejszym

godność Bożego dziecka,

Bracie Albercie, odnawiający zatarty obraz

Chrystusa we wzgardzonych i grzesznych,

Bracie Albercie, dźwigający upadających i słabych,

Bracie Albercie, służący bliźnim jak Chrystusowi,

Bracie Albercie, dobry jak chleb, którym każdy

głodny może się nakarmić,

Bracie Albercie, ufający Bożej Opatrzności,

Bracie Albercie, wytrwały w modlitwie,

Bracie Albercie, wierny duchowi pokuty,

Bracie Albercie, rozmiłowany w Bogu,

Bracie Albercie, wspomagający wszystkich,

którzy idą twoimi śladami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, św. Bracie Albercie.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś św. Brata Alberta, aby dostrzegł w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna, spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, za jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

O łaski za wstawiennictwem św. Brata Alberta

Boże, nieskończenie dobry i miłosierny, wejrzyj na zasługi św. Brata Alberta, który za przykładem Twego Syna stał się bratem wszystkich ludzi i przez pokorną posługę najbardziej opuszczonym i skrzywdzonym ocalał w nich godność ludzką i wzbudzał wiarę w Twoją Opatrzność. Przez jego wstawiennictwo racz łaskawie użyczyć mi łaski…, o którą z ufnością Cię proszę.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Święty Bracie Albercie – módl się za nami!

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *