Dwumiesięcznik dla chorych

Modlitwy do św. Wincentego à Paulo

Autor: , opublikowano: 25.09.2017

Modlitwy do św. Wincentego à Paulo

 Litania do św. Wincentego à Paulo

Kyrie elejson – Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo – módl się za nami.

Święty Wincenty à Paulo,

Wzorze wszelkich cnót chrześcijańskich,

Wytrwale zwalczający wszelkie pokusy,

Wierny i roztropny sługo Boży,

Wierny synu Kościoła,

Posłuszny Stolicy Apostolskiej,

Wolny nawet w niewoli,

Sprawiedliwy z wiary żyjący,

Wzorze chrześcijańskiej nadziei,

Zapalony ogniem miłości Boga i bliźniego,

Żyjący w prostocie i bojaźni Bożej,

Naśladowco Chrystusa cichego i pokornego,

Łagodnością prowadzący do Boga,

Gorliwy w praktyce umartwienia,

Troskliwy o chwałę Bożą,

Zapobiegliwy o zbawienie ludzi,

Bogaty chrześcijańskim ubóstwem,

Wzorze anielskiej czystości,

Zwyciężający posłuszeństwem,

Wytrwały w niepokojach tego świata,

Cierpliwy w przeciwnościach losu,

Powołany do głoszenia Ewangelii ubogim,

Wspomagający duchownych,

Założycielu Zgromadzenia Misji,

Założycielu Sióstr Miłosierdzia,

Patronie stowarzyszeń charytatywnych,

Promotorze apostolstwa świeckich,

Gorliwy w głoszeniu misji parafialnych,

Apostole braci odłączonych,

Ojcze porzuconych dzieci,

Powierniku galerników,

Opiekunie wszystkich ubogich,

Niestrudzony pracowniku w winnicy Pańskiej,

Którego śmierć jest cenna przed Bogiem,

Który radujesz się prawdą i miłością w wieczności,

Abyśmy mogli wiernie cię naśladować.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, św. Wincenty à Paulo.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty obdarzyłeś św. Wincentego duchem apostolskim i powołałeś go do pracy dla zbawienia ubogich i uświęcenia duchownych; prosimy Cię, obdarz nas tym samym duchem i naucz nas kochać to, co on kochał i czynić to, czego nauczał. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa do św. Wincentego à Paulo

O chwalebny św. Wincenty, niebieski patronie wszystkich Stowarzyszeń Miłosierdzia i ojcze wszystkich nieszczęśliwych, któryś za życia nie odsunął nikogo z uciekających się do ciebie: wejrzyj na liczne nieszczęścia, które niestety, przygniatają nas, i przybądź nam z pomocą; uproś u Pana Boga ubogim wsparcie, chorym ulgę, zasmuconym pocieszenie, opuszczonym opiekę, bogatym miłość dla ubogich, grzesznikom nawrócenie, kapłanom gorliwość, Kościołowi pokój i narodom zgodę, zbawienie ludziom. Niechaj wszyscy doznają skutków litościwego orędownictwa twego, tak abyśmy wsparci przez ciebie w nędzach tego życia, mogli się połączyć z tobą w niebie, gdzie nie będzie ani smutku, ani boleści, ale radość i wesele w większej szczęśliwości. Amen.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *