Dwumiesięcznik dla chorych

Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!

Autor: , opublikowano: 12.05.2017

Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!

Te słowa zostały wypowiedziane przez Matkę Bożą w Fatimie, która sto lat temu, 13 maja 1917 roku, po raz pierwszy ukazała się trojgu portugalskim dzieciom: Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji. Wiemy, że zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi jest pewne, ale chwila jego nadejścia nie jest nam znana. Zostało ono nierozerwalnie związane z dwoma warunkami. Maryja mówiła: „Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię Świętą wynagradzającą w pierwsze soboty”. Ojciec święty Jan Paweł II spełnił już to, o co prosiła go Matka Boża – 25 marca 1984 roku poświęcił Rosję i świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Jeśli chodzi o nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca, od którego praktykowania ma zależeć nadejście triumfu Niepokalanego Serca Maryi, wciąż jest ono dla nas wielkim wezwaniem.

Jaka jest historia tego nabożeństwa i na czym ono polega?

Matka Najświętsza ukazując się po raz drugi, 13 czerwca 1917 roku, zapowiedziała, że niedługo zabierze Franciszka i Hiacyntę do nieba, a Łucję pozostawi, gdyż Jezus pragnie posłużyć się nią, aby ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Powiedziała wtedy: „Jezus chce posłużyć się tobą, abym była bardziej znana i miłowana. Chce zaprowadzić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Dusze te będą przez Boga kochane, jak kwiaty postawione przeze mnie dla ozdoby Jego tronu”.

Zgodnie z zapowiedzią Matka Boża ukazała się s. Łucji ponownie, po śmierci Franciszka i Hiacynty, w Pontevedra w Hiszpanii 10 grudnia 1925 roku, tym razem z Dzieciątkiem Jezus. W czasie tego objawienia Maryja zwróciła uwagę na swoje Niepokalane Serce otoczone cierniami, a następnie po słowach Jezusa powiedziała: „Córko moja, spójrz, Serce Moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale Je ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że obiecuję przyjść na pomoc w godzinę śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez pięć kolejnych miesięcy w pierwsze soboty:

  • odprawią spowiedź,
  • przyjmą Komunię Świętą,
  • odmówią różaniec,
  • przez piętnaście minut towarzyszyć mi będą, rozmyślając o piętnastu tajemnicach różańca w intencji zadośćuczynienia”.

Objawienie to nazwano Wielką obietnicą Niepokalanego Serca Maryi. Jest ono podobne do obietnicy Serca Jezusowego dla tych, którzy odprawią dziewięć pierwszych piątków miesiąca. Teologowie tłumaczą, że dotyczy to łaski skutecznej. Pan Bóg, który wszystkim daje łaski wystarczające do zbawienia, może też dać łaski skuteczne, to znaczy takie, które prowadzą do ostatecznej pokuty i zapewniają zbawienie.

Dlaczego pięć sobót wynagradzających?

Na to pytanie Łucja otrzymała odpowiedź w kaplicy w nocy z 29 na 30 maja 1930 roku. Jezus powiedział jej wówczas: „Córko moja, powód jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

  • bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu;
  • przeciwko Jej dziewictwu;
  • przeciwko Jej Bożemu macierzyństwu z jednoczesnym uznawaniem Jej wyłącznie za matkę człowieka;
  • bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie i publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki;
  • bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.

Oto moja córko powody, dla których Niepokalane Serce Maryi nakazuje mi żądać tego małego zadośćuczynienia. To zadośćuczynienie poruszy moje miłosierdzie i wybaczę temu, kto miał nieszczęście Ją znieważyć”.

Praktyczne uwagi

To nabożeństwo jest wielkim darem Maryi dla nas. Pamiętajmy jednak, żeby odprawiać je ze względu na miłość do Niej, bezinteresownie, z intencją zadośćuczynienia Jej Sercu. We wzbudzaniu właściwej intencji pomoże nam modlitwa pozostawiona przez Piękną Panią: „Jezu, to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i dla zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”. Do sakramentu pokuty można przystąpić kilka dni wcześniej. Konieczne jest tylko, byśmy byli w stanie łaski uświęcającej, przyjmując Komunię Świętą wynagradzającą w pierwszą sobotę miesiąca. Różaniec wynagradzający nie różni się zasadniczo od różańca odmawianego w inne dni. Ważne jest, aby pamiętać o wynagradzającej intencji. Zaleca się odmówić na początku różańca modlitwę Anioła z Fatimy do Trójcy Przenajświętszej.

W czasie piętnastominutowego rozmyślania można posłużyć się gotowymi tekstami. Mają one jednak tylko nam pomóc, aby rozmyślanie nad tajemnicami różańca stało się osobistą rozmową z Niepokalaną Matką. Na początku każdego rozważania wzbudźmy intencję wynagradzającą, prośmy o pomoc Ducha Świętego i obecność Matki Bożej. Na zakończenie podziękujmy za otrzymane światło, zróbmy postanowienia i prośmy o siłę do ich wykonania.

Jeśli ktoś nie będzie mógł odprawić tego nabożeństwa w sobotę, może, za zgodą kapłana, praktykować je w niedzielę po pierwszej sobocie.

Serce Maryi naszym ratunkiem

Siostra Łucja napisała: „Pan zsyła lekarstwo proporcjonalnie do rany. Tym lekarstwem jest Niepokalane Serce Maryi, poświęcenie się Jemu i pierwsze soboty”. Skorzystajmy z tego lekarstwa danego nam na ratunek w trudnych czasach, w jakich przyszło nam żyć. Niech pięć sobót nie będzie dla nas tylko jednorazowym aktem. Orędzie fatimskie zaprasza nas do życia duchem wynagradzania i pokuty, podejmowania wyrzeczeń i modlitwy różańcowej, przyjmowania Komunii Świętej wynagradzającej bluźnierstwa obrażające Niepokalane Serce każdego dnia. Od naszej niezłomności w realizacji tego nabożeństwa w życiu zależy pokój świata, naszej ojczyzny, rodziny, naszego serca. Niech Niepokalane Serce Maryi przez to nabożeństwo zatriumfuje na każdej płaszczyźnie naszego życia.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *