Dwumiesięcznik dla chorych

Moje sumienie jest czyste

Autor: , opublikowano: 10.10.2016

Moje sumienie jest czyste

„W dzisiejszych czasach niektórzy nadaremnie będą kwestionować i umniejszać wartość tej niesamowitej osoby, znowu otwierając rany jego męczeństwa. Uważam jednak, że jest to droga przygotowana przez Opatrzność, aby pamięć o nim została żywa i aby przyśpieszyła pełne uznanie świętości tego wzorcowego pasterza. Każdy człowiek czystych intencji będzie zachwycony jego wiernością prawdzie, uczciwym życiem oraz służeniem na rzecz pojednania, również na tle ekumenicznym” – to słowa kard. G. L. Müllera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary o bł. Alojzije Stepinacu.

Młody biskup

Błogosławiony Alojzije Stepinac jest prawdopodobnie najbardziej popularnym „świętym” wśród Chorwatów i jednym z najznamienitszych w historii tego narodu. Urodził się w 1898 roku (w Brezarić, Chorwacja), a na księdza został wyświęcony w Rzymie, mając 32 lata. Cztery lata później został mianowany arcybiskupem koadiutorem archidiecezji Zagrzeb, stając się wówczas najmłodszym katolickim biskupem na świecie. W czterdziestym roku życia objął urząd arcybiskupa Zagrzebia. Przedwojenny okres jego pasterzowania, choć krótki, jest prawdziwym rozkwitem życia religijnego w archidiecezji. W tym czasie w samym Zagrzebiu powstało 14 nowych parafii, a także zostało do niego sprowadzonych wiele męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych. Ważnym dziełem abpa Stepinaca była organizacja uroczystości kościelnych z okazji 1300. rocznicy chrztu chorwackiego. Uroczystości te jednak nie odbyły się – przeszkodą była trwająca wojna.

W 1941 roku oficjalnie powstało państwo chorwackie pod patronatem Niemiec. Arcybiskup Stepinac nie ukrywał sympatii do nowopowstałego państwa, gdyż uważał, że jego naród ma prawo do tego, by żyć we własnym kraju, choć nie unikał krytykowania nadużycia nowej władzy. Stepinac zawsze podkreślał godność każdego człowieka. Wiele razy z ambony potępiał oficjalną władzę za prześladowanie wrogów politycznych oraz tych, którzy zostali uznani za niegodnych życia na podstawie swego pochodzenia. Pewny niemiecki generał po wysłuchaniu jednego z jego kazań powiedział, że gdyby w Niemczech biskup tak mówił z ambony, od razu wyprowadzono by go z niej i rozstrzelano jako zdrajcę. Domagano się usunięcia go z urzędu, a nawet planowano go zamordować. „To, że się osobom innej narodowości lub innej rasy odbiera możliwość istnienia oraz że piętnuje się te osoby hańbą, to jest już kwestią człowieczeństwa i postaw moralnych” – to słowa arcybiskupa z jednego kazania podczas wojny. „Za jakim systemem opowiada się dzisiaj Kościół katolicki, gdy na całym świecie toczą się zmagania o nowy ład międzynarodowy? Otóż my, potępiając wszelkie niesprawiedliwości, zabójstwa niewinnych, podpalenia spokojnych wiosek, niszczenie owoców pracy ubogich, odpowiadamy: Kościół popiera system, który ma tyle lat co Dziesięć Przykazań Bożych. Opowiadamy się za systemem, który nie został zapisany na zniszczalnych tablicach, ale wyryty ręką żywego Boga w ludzkich sumieniach”.

Ofiara komunizmu

Trudno dokładnie określić liczbę osób, którym pomógł abp Alojzije w trakcie wojny. Zdołał uratować życie tysiącom Żydów i Serbów, ocalił około pięciuset słoweńskich kapłanów przed prześladowaniem nazistowskim, a także i kilkuset Polaków. Po II wojnie światowej, gdy Chorwacja została częścią federacyjnego państwa Jugosławii, arcybiskupa aresztowano pod pretekstem współpracy z nazistami. Szybko jednak został uwolniony i skierowany do głównego sekretarza Komunistycznej Partii Jugosławii, Josipa Broza Tita, który namawiał go, by swoją metropolię odciął od Rzymu i sam został patriarchą nowo powstałego Chorwackiego Kościoła Katolickiego. Stepinac stanowczo odrzucił tę propozycję, na co władze odpowiedziały sfingowanym politycznym procesem, który uznał go winnym współpracy z faszystami i współuczestnictwa w ich zbrodniach. Został skazany na 16 lat więzienia. Chociaż Stowarzyszenie Żydów Amerykańskich stanęło w obronę Stepinaca, nazywając go swoim przyjacielem i przypominając jego zasługi w ocaleniu dużej ilości Żydów, władze marginalizowały i lekceważyły ich wystąpienia, tak samo jak i wystąpienia niektórych dostojników Serbskiego Kościoła Prawosławnego, którzy świadczyli na korzyść Stepinaca. Dokumenty, które świadczyły o niewinności arcybiskupa, nigdy nie pojawiły się na rozprawach sądowych, ponieważ sędzia oznaczył je, czerwonym markerem, słowem „Nie”. Po pięciu latach srogiego więzienia jego zdrowotne problemy były już tak wielkie, że przeniesiono go do aresztu domowego. W 1954 roku papież nagrodził wierność arcybiskupa, mianując go kardynałem, a w lutym 1960 roku kard. Stepinac, systematycznie truty, zmarł w opinii świętości i męczeństwa. W 1998 roku papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym.

Kanonizacja

Kardynał Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, powiedział początkiem 2014 roku, że kard. Stepinac zostanie uroczyście ogłoszony świętym najpóźniej do końca 2015 roku. Niedługo potem papież podpisał wszystkie potrzebne dokumenty do kanonizacji. W tym samym czasie pojawiły się protesty przedstawicieli serbskiego rządu oraz Kościoła prawosławnego przeciwko kanonizacji kardynała. Powodowany tymi reakcjami papież Franciszek zadecydował o odłożeniu w czasie samego aktu kanonizacji oraz powołał katolicko-prawosławną komisję, której celem jest usunięcie wszelkich wątpliwości, co do osoby i dzieła bł. Stepinaca. Papież kilkakrotnie podkreślał, że kanonizacja bł. Alojzije Stepinaca nie jest kwestionowana, a zadaniem komisji jest osiągnięcie bardziej korzystnych warunków, w których Stepinac zostanie ogłoszony świętym. Słowa kard. Müllera, przytoczone na początku artykułu, zostały wypowiedziane właśnie jako odpowiedź na próby pewnych kręgów, by lekceważyć bł. Alojzije, a swoją wypowiedź kończy: „Chciałbym, aby jego grób w prezbiterium katedry w Zagrzebiu stał się ważnym miejscem, do którego będą pielgrzymować wierni, a w szczególności pasterze (biskupi), by modlić się tam o wstawiennictwo tego męczennika wolności sumienia”.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *