Dwumiesięcznik dla chorych

temat z okładki

Zagadnienia, które są tematami przewodnimi naszych numerów.

Dotykają spraw, którymi chorzy żyją na co dzień.

Wyzwolić się z cierpienia

Autor: , opublikowano: 11.03.2016 nowości, slider, temat z okładki | Brak komentarzy

Wyzwolić się z cierpienia

Chrześcijanin jest w stanie znosić ucisk, ból, udręki, cierpienie, zawierzając się miłosiernemu Panu. Tylko On bowiem może dać nam moc i nadzieję. W innym przemówieniu papież Franciszek mówi: „Trzeba zawierzyć Panu tę trudną chwilę. Trzeba zawierzyć Panu siebie samego (…) i powiedzieć Bogu: «Weź [mnie] w opiekę, [jestem Twój]». Jest to rodzaj modlitwy, którą nie zawsze stosujemy, mianowicie modlitwa zawierzenia.

Czytaj więcej...

Miłosierni jak Ojciec!

Autor: , opublikowano: 28.12.2015 nowości, slider, temat z okładki | Brak komentarzy

Miłosierni jak Ojciec!

Bóg nam przebacza, ale oczekuje tego samego od nas: miłosierdzia wobec bliźnich. Jezus uczy nas takiej postawy przez przypowieści. Pamiętamy opowiadanie o królu, który rozliczał się ze swoimi dłużnikami. Był bardzo łaskawy dla jednego z nich, ale bardzo się rozgniewał, gdy ten nie potrafił darować małej sumy swojemu dłużnikowi.

Czytaj więcej...

Jak ci to powiedzieć…

Autor: , opublikowano: 28.10.2015 nowości, slider, temat z okładki | Brak komentarzy

Jak ci to powiedzieć…

Jest w człowieku pragnienie, by świat, który stworzył, był ciągle atrakcyjny, choćby przez swoją mądrość. Ale jest w człowieku też i pokusa, by świat, który stworzył, był jedynym światem drugiej osoby.

Czytaj więcej...

Hiobowe wieści

Autor: , opublikowano: 14.08.2015 nowości, slider, temat z okładki | Brak komentarzy

Hiobowe wieści

Po raz kolejny wśród moich bliskich padło słowo „rak”. Tym razem jednak jest to złośliwy nowotwór z przerzutami. Trzy lata temu moja siostra miała początkowe stadium nowotworu, a po roku przed tym samym wyzwaniem stanęła moja kuzynka. Obydwie obecnie pozostają pod kontrolą lekarską, ale dzięki Bogu jest z nimi dobrze. Jak sobie radzić z takimi hiobowymi wieściami?

Czytaj więcej...

Zgodzić się na wolność

Autor: , opublikowano: 02.06.2015 nowości, slider, temat z okładki | Brak komentarzy

Zgodzić się na wolność

Bóg powołał nas do zbawienia, czyli do szczęścia. A jeśli dziś jest ono synonimem wygody, to czemu na Ziemi nie jest jeszcze jak w raju?

Czytaj więcej...

Sens pytania o sens

Autor: , opublikowano: 20.04.2015 nowości, slider, temat z okładki | Brak komentarzy

Sens pytania o sens

Pomiędzy karą a wyzwaniem istnieje dość szeroka przestrzeń. Nie tylko mieszcząca setki znajomych, ale i tysiące spojrzeń na kryzys choroby. Dlaczego kryzys? Bo wobec cierpienia każdy musi zająć jakieś stanowisko. Obojętność też nim jest.

Czytaj więcej...

Miłość Boga nie do wiary!

Autor: , opublikowano: 06.02.2015 nowości, slider, temat z okładki | Brak komentarzy

Miłość Boga nie do wiary!

Jakie mamy dowody na Bożą miłość? Czy Bóg naprawdę nas kocha? Skoro tak, to dlaczego pozwala na ludzkie cierpienie i w ogóle na zło? Czy On jest zwolennikiem cierpiętnictwa zamiast radości?

Czytaj więcej...

Czekam z nadzieją

Autor: , opublikowano: 05.12.2014 nowości, slider, temat z okładki | Brak komentarzy

Czekam z nadzieją

Bo „adwent” to nic innego jak „przyjście, przybycie, nadejście”. Tym słowem w starożytnym Rzymie określano oficjalny przyjazd państwowego urzędnika po objęciu władzy w celu zwizytowania swoich podwładnych. Dla nas, chrześcijan, jest to czas przygotowujący do uczczenia dużo ważniejszego przybycia: przyjścia Jezusa na ziemię.

Czytaj więcej...

Ziarenko, drut, różaniec

Autor: , opublikowano: 16.10.2014 nowości, slider, temat z okładki | Brak komentarzy

Ziarenko, drut, różaniec

Trudno policzyć, jak wielkie jest grono potrzebujących Bożego wsparcia. Choroba, cierpienie, niedostatek materialny, niepokój o przyszłość – lista jest jeszcze dłuższa.

Czytaj więcej...

Chcę dobrze żyć!

Autor: , opublikowano: 23.08.2014 nowości, slider, temat z okładki | Brak komentarzy

Chcę dobrze żyć!

Jestem księdzem, ale jestem też alkoholikiem. Trzeźwiejącym alkoholikiem. Także dzięki tym, którzy mieli odwagę mnie upominać i za mnie się modlić. To, co przeczytasz poniżej, jest moim pierwszym kazaniem, które wygłosiłem po powrocie z leczenia.

Czytaj więcej...