Dwumiesięcznik dla chorych

…zdrowy duch

A jak zadbać o duszę?

Jak uchronić się od niebezpieczeństw?

Czyli…
wspieramy duchowy rozwój!

Oswojony ból

Autor: , opublikowano: 02.11.2016 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

Oswojony ból

Nasza psychika musi pomieścić w sobie ogrom trudnych emocji – od lęku i poczucia bycia osieroconym, poprzez złość, aż po głęboki smutek i rozpacz. Przeżycie żałoby w dzisiejszych czasach to sztuka. Mamy w sobie tendencję, wzmacnianą bardzo mocno przez dzisiejszy świat, do izolowania się od trudnych emocji. Chcemy radzić sobie z daną sytuacją szybko i skutecznie.

Czytaj więcej...

Modlić się na życie wieczne

Autor: , opublikowano: 19.10.2016 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

Modlić się na życie wieczne

Dzięki modlitwie wyrażamy swoją przynależność do Boga. Próbujemy wychylić się nieco poza obręb własnych ciasnych poglądów, zachowań i wyborów. Otwieramy się na świat bogatszy (ale nie w kategoriach ekonomicznych), ciekawszy i bardziej przestronny. Modlitwa służy zdobywaniu duchowej strawy.

Czytaj więcej...

Chorych nawiedzać, czyli jak być blisko siebie

Autor: , opublikowano: 05.09.2016 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

Chorych nawiedzać, czyli jak być blisko siebie

Dla każdego człowieka ważnym pytaniem jest: „Po co żyję?”. Albo nawet: „Dla kogo żyję?”. Zadawanie tych pytań pozwala przechodzić do życia, które będzie ukierunkowane bardziej na osoby i na relacje między nimi. Tu wreszcie spotkamy się z uzasadnieniem bliskości osób.

Czytaj więcej...

My i nasz czas

Autor: , opublikowano: 15.08.2016 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

My i nasz czas

Gdy w naszym życiu panuje za duży chaos lub gdy czujemy się już bardzo znudzeni codziennością, warto zaczerpnąć z tego, co daje nam natura i Kościół. Nie przechodzić obok danego nam czasu, lecz zaangażować się w niego. Ludzie starsi są często mistrzami w czerpaniu z cykliczności pór roku.

Czytaj więcej...

Nieumiejętnych pouczać, grzeszących napominać

Autor: , opublikowano: 30.07.2016 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

Nieumiejętnych pouczać, grzeszących napominać

Najczęściej uczymy się na własnych błędach. Czasem na błędach innych ludzi. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nie tylko w ten sposób musimy się uczyć właściwie postępować. Uczymy się także na dobrze wykonanych zadaniach. Warto zatrzymywać się w momentach naszych sukcesów, by uświadomić sobie, dzięki czemu one się dokonały.

Czytaj więcej...

Punkt widzenia

Autor: , opublikowano: 20.06.2016 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

Punkt widzenia

Spojrzenie drugiej osoby jest nam potrzebne do własnego rozwoju. A rozwijamy się przez całe życie. Jak wiele dobra niesie ze sobą konstruktywna krytyka lub tak zwana informacja zwrotna, wie ten, kto potrafił ją przyjąć. Informacja zwrotna to reakcja drugiej osoby na nasze zachowanie, sposób bycia, wygląd. Zazwyczaj odbieramy ją na drodze niewerbalnej.

Czytaj więcej...

Głodnych nakarmić, spragnionych napoić

Autor: , opublikowano: 26.05.2016 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

Głodnych nakarmić, spragnionych napoić

Pomoc ubogim jest przejawem ludzkich odruchów solidarności i miłości. W człowieku od zawsze istnieje potrzeba niesienia pomocy innym. W wielu przypadkach jest ona czyniona bezinteresownie. Ale są i ci, którzy na dobroczynności chcą ugrać coś dla siebie. Tacy, realizując miłość własną, nie pogłębiają swojego człowieczeństwa.

Czytaj więcej...

W trosce o siebie

Autor: , opublikowano: 27.04.2016 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

W trosce o siebie

Ważne by zaakceptować przeżywane uczucia. Pojawiają się one i znikają. Domagają się jednak naszego zainteresowania. Stłumione, nieprzeżyte zaczynają żyć w nas swoim własnym życiem. Najczęściej tłumimy złość, smutek, żal. Zakazujemy sobie przeżywania tych emocji. Pojawiają się one jednak i nieujawnione mogą szkodzić.

Czytaj więcej...

Urazy chętnie darować

Autor: , opublikowano: 22.03.2016 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

Urazy chętnie darować

Odmawiając Ojcze nasz, mówimy: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Jak realizujemy to zobowiązanie wobec Pana Boga? Czy jesteśmy gotowi zawsze przebaczyć „naszym winowajcom”? Czy czynimy to „chętnie”? Droga do przebaczenia będzie wiodła przez przemianę własnego serca.

Czytaj więcej...

Otworzyć serce

Autor: , opublikowano: 08.02.2016 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

Otworzyć serce

Wiele osób nas rani, każda rana to zadra na naszym sercu. Przebaczenie jest jak lek na nasze zranienia. Brak przebaczenia wiąże nas w niezdrowy sposób z osobą, która nas skrzywdziła. To tak, jakbyśmy oddawali jej kawałek naszego serca. Serce chowające urazy jest niczym lustro rozbite na kawałki. Trudno z takim sercem czuć się bezpiecznym i szczęśliwym.

Czytaj więcej...