Dwumiesięcznik dla chorych

…zdrowy duch

A jak zadbać o duszę?

Jak uchronić się od niebezpieczeństw?

Czyli…
wspieramy duchowy rozwój!

Wezwani do nowej ewangelizacji

Autor: , opublikowano: 02.02.2017 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

Wezwani do nowej ewangelizacji

Na przekazie ewangelizacyjnym oparł swój pontyfikat św. Jan Paweł II. To, o czym pisał i to, czym żył, można określić właśnie słowem „ewangelizacja”. Zatem prawdziwa misja dzisiejszego Kościoła sprowadza się do tego, by być narzędziem Boga w służbie Jego królestwa miłości i życia. Ta rzeczywistość jest możliwa do zrealizowania.

Czytaj więcej...

Nie jesteśmy aktorami życia

Autor: , opublikowano: 23.01.2017 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

Nie jesteśmy aktorami życia

Dzisiejsza rzeczywistość wymaga od nas wiele. Każdy z nas łączy przeróżne funkcje i role. Czasami jednak przyjmujemy na siebie za dużo. Automatycznie podejmujemy się kolejnych zadań i wyzwań, uważając podświadomie, że tak trzeba. To tak jakby musiało nas być coraz więcej i jakbyśmy wciąż musieli zaskakiwać innych swoją wszechstronnością.

Czytaj więcej...

Uchodźców w dom przyjąć

Autor: , opublikowano: 02.01.2017 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

Uchodźców w dom przyjąć

Wszyscy jesteśmy pielgrzymami. Choć w naszej mentalności zakorzeniona jest wizja osiedleńcza, to jednak mamy wewnętrzne przekonanie o potrzebie przemieszczania się. Całe wieki istniały plemiona czy ludy, które wędrowały po określonym terytorium w poszukiwaniu odpowiedniego dla siebie miejsca. Miały być może przekonanie, że poszukiwanie odpowiedniej przestrzeni życiowej ustabilizuje ich pragnienia bycia kimś ważnym w skali świata. Inne ludy musiały po prostu uciekać przed napadami silniejszych od siebie.

Czytaj więcej...

Oswojony ból

Autor: , opublikowano: 02.11.2016 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

Oswojony ból

Nasza psychika musi pomieścić w sobie ogrom trudnych emocji – od lęku i poczucia bycia osieroconym, poprzez złość, aż po głęboki smutek i rozpacz. Przeżycie żałoby w dzisiejszych czasach to sztuka. Mamy w sobie tendencję, wzmacnianą bardzo mocno przez dzisiejszy świat, do izolowania się od trudnych emocji. Chcemy radzić sobie z daną sytuacją szybko i skutecznie.

Czytaj więcej...

Modlić się na życie wieczne

Autor: , opublikowano: 19.10.2016 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

Modlić się na życie wieczne

Dzięki modlitwie wyrażamy swoją przynależność do Boga. Próbujemy wychylić się nieco poza obręb własnych ciasnych poglądów, zachowań i wyborów. Otwieramy się na świat bogatszy (ale nie w kategoriach ekonomicznych), ciekawszy i bardziej przestronny. Modlitwa służy zdobywaniu duchowej strawy.

Czytaj więcej...

Chorych nawiedzać, czyli jak być blisko siebie

Autor: , opublikowano: 05.09.2016 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

Chorych nawiedzać, czyli jak być blisko siebie

Dla każdego człowieka ważnym pytaniem jest: „Po co żyję?”. Albo nawet: „Dla kogo żyję?”. Zadawanie tych pytań pozwala przechodzić do życia, które będzie ukierunkowane bardziej na osoby i na relacje między nimi. Tu wreszcie spotkamy się z uzasadnieniem bliskości osób.

Czytaj więcej...

My i nasz czas

Autor: , opublikowano: 15.08.2016 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

My i nasz czas

Gdy w naszym życiu panuje za duży chaos lub gdy czujemy się już bardzo znudzeni codziennością, warto zaczerpnąć z tego, co daje nam natura i Kościół. Nie przechodzić obok danego nam czasu, lecz zaangażować się w niego. Ludzie starsi są często mistrzami w czerpaniu z cykliczności pór roku.

Czytaj więcej...

Nieumiejętnych pouczać, grzeszących napominać

Autor: , opublikowano: 30.07.2016 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

Nieumiejętnych pouczać, grzeszących napominać

Najczęściej uczymy się na własnych błędach. Czasem na błędach innych ludzi. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nie tylko w ten sposób musimy się uczyć właściwie postępować. Uczymy się także na dobrze wykonanych zadaniach. Warto zatrzymywać się w momentach naszych sukcesów, by uświadomić sobie, dzięki czemu one się dokonały.

Czytaj więcej...

Punkt widzenia

Autor: , opublikowano: 20.06.2016 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

Punkt widzenia

Spojrzenie drugiej osoby jest nam potrzebne do własnego rozwoju. A rozwijamy się przez całe życie. Jak wiele dobra niesie ze sobą konstruktywna krytyka lub tak zwana informacja zwrotna, wie ten, kto potrafił ją przyjąć. Informacja zwrotna to reakcja drugiej osoby na nasze zachowanie, sposób bycia, wygląd. Zazwyczaj odbieramy ją na drodze niewerbalnej.

Czytaj więcej...

Głodnych nakarmić, spragnionych napoić

Autor: , opublikowano: 26.05.2016 ... zdrowy duch, nowości, slider | Brak komentarzy

Głodnych nakarmić, spragnionych napoić

Pomoc ubogim jest przejawem ludzkich odruchów solidarności i miłości. W człowieku od zawsze istnieje potrzeba niesienia pomocy innym. W wielu przypadkach jest ona czyniona bezinteresownie. Ale są i ci, którzy na dobroczynności chcą ugrać coś dla siebie. Tacy, realizując miłość własną, nie pogłębiają swojego człowieczeństwa.

Czytaj więcej...